Prejsť na obsah

Stretnutie so študentmi z Gymnázia Poštová

0minút, 42sekúnd

 

Dňa 30. 1. 2020 sa konalo stretnutie so záujemcami o štúdium psychológie z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach, ktorí v rámci predmetu „vybrané kapitoly z psychológie“ navštívili Katedru psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Gymnazisti mali možnosť vyskúšať si účasť na psychologickom výskume (zo sféry sociálnej psychológie), zistiť, ako dobre im ide rozpoznávanie emócií v tvárach iných (zo sféry psychológie emócií a motivácie), a to, aké slepé miesta máme v rámci nášho poznávania (kognitívna psychológia). Nechýbala diskusia, v rámci ktorej sa hovorilo aj o tom, ako vyzerá deň a náplň práce psychológa v akademickej sfére.

Mgr. Pavol Kačmár, PhD.
Katedra psychológie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ