Prejsť na obsah

Študenti Katedry psychológie FF UPJŠ získali v Prahe tri ocenenia

1minút, 34sekúnd

 

V dňoch 23. a 24. mája 2019 sa na pôde Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe uskutočnil 19. ročník medzinárodnej a 20. ročník celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) Medzinárodné študentské psychologické dni. Na tomto už tradičnom podujatí prezentovalo svoje vedeckovýskumné práce 26 študentov psychológie bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia z celkovo 13 slovenských a českých univerzít a vysokých škôl.
Katedru psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach reprezentovali študenti 3. ročníka Zuzana Pavlíková a Matej Hrabovský ako víťazi domáceho katedrového kola ŠVOČ. Veľmi nás teší, že obaja boli so svojimi výskumnými projektmi mimoriadne úspešní v konkurencii kvalitných študentských prác slovenských a českých kolegov.
Matej Hrabovský sa umiestnil na 1. mieste celoslovenského kola a na 3. mieste medzinárodného kola konferencie ŠVOČ s prácou na tému Mindfulness a jej pozitívne dôsledky na psychické prežívanie, ktorú napísal pod supervíziou prof. PhDr. Margity Mesárošovej, CSc.
Zuzana Pavlíková obsadila 2. miesto celoslovenského kola konferencie ŠVOČ s výskumom Vplyv emocionálne nabitej hudby na subjektívne vnímanie času. Supervízorom jej práce bol Mgr. Pavol Kačmár, PhD.
Obom študentom srdečne gratulujeme a želáme, aby ich zvedavosť a radosť z vedy pretrvali a naďalej sa rozvíjali. Teší nás, že aj touto cestou prispeli k zviditeľneniu vybraných výskumných aktivít realizovaných na našej katedre. Zároveň veríme, že ich úspech bude pozitívnou motiváciou k vedeckovýskumnej činnosti aj pre ich kolegov – našich študentov bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia.

Mgr. Miroslava Köverová, PhD.
Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ