Prejsť na obsah

Literárna exkurzia 2017

2minút, 2sekúnd

 

V dňoch 1. až 3. 5. 2017 sa študenti Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zúčastnili LITERÁRNEJ EXKURZIE, ktorá zahŕňala nielen stretnutia so zaujímavými osobnosťami z literárneho života, ale i ďalší zaujímavý sprievodný program.

Exkurzia sa začala prehliadkou Šarišského múzea v Prešove, prehliadkou Evanjelického chrámu Svätej Trojice v Prešove s historiografickým výkladom udalostí Prešovských jatiek z roku 1687. Potom nasledovala prehliadka Spišskej Kapituly s Katedrálou sv. Martina a prvého Učiteľského ústavu v strednej Európe. Historiografickú časť exkurzie 1. mája 2017 zavŕšila prehliadka Chrámu sv. Jakuba s oltárom Majstra Pavla v Levoči, Historickej radnice s výstavou Farebný svet Martina Benku. Po bohatom terénnom programe študenti absolvovali trojdňový netradičný slovesno-hudobno-výtvarný vzdelávaco-zážitkový program v Danišovicach, o ktorý sa zaslúžili pozvaní hostia: Valentín Šefčík priniesol pozitívnu energiu a peknú poéziu pre deti a tínedžerov, Peter Milčák spolu so synom Jakubom priniesli množstvo kníh vydavateľstva Modrý Peter, poéziu a výtvarné umenie (v rámci neho aj zaujímavú videoperformanciu). Predstavili novú knihu s názvom AKO SA ČÍTA OBRAZ.
V utorok 2. 5. 2017 poobede sme pokračovali vo výtvarnom duchu – predovšetkým v duchu abstraktnej maľby. Tu sa k Jakubovi a Petrovi Milčákovcom pridal vzácny hosť – akad. maliar doc. Vojtech Kolenčík. Podvečer a večer sa niesol v duchu hudby – najskôr v pútavej a spevavej prednáške hosťa z Ostravskej univerzity Igora Jelínka o ruskej autorskej piesni a potom v hudobnom predstavení Michala Smetanku, v ktorom zazneli aj verše z básnických zbierok Petra Milčáka a Erika Jakuba Grocha v podaní Terézie Kulíkovej a Dominiky Petákovej. Exkurziu sme zavŕšili predstavením vlastných tvorivých prác našich študentiek a študenta a duchovne nabitou besedou s Erikom Jakubom Grochom. Úplnou bodkou za tohtoročnou exkurziou bola návšteva Lyceálnej knižnice v Kežmarku.

Podujatie je jedným z hlavných výstupov riešenia projektu KEGA 022UPJŠ-4/2017 Jazyk a literatúra v súčasnom sociokultúrnom a mediálnom kontexte.

TEXT: Markéta Andričíková
FOTO: Marián Milčák a Marián Andričík


Študuj na UPJŠ