Prejsť na obsah

Parížska konferencia 1946

0minút, 36sekúnd

 

Ústav pamäti národa, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, uviedli do života novú knihu pod názvom Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. Podujatie sa uskutočnilo 16. decembra 2015 v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK a bolo spojené s diskusiou s autorom publikácie – prof. PaedDr. Štefanom Šutajom, DrSc., z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach. K podujatiu sa vraciame krátkou fotoreportážou.


Študuj na UPJŠ