Prejsť na obsah

Peter Clark: European Cities in Comparative Perspective

0minút, 47sekúnd

 

     Prvého októbra 2018 sa v rámci implementácie projektu H2020-MSCA urbanHIST na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach začala dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Konferenciu otvorila prednáška britského historika profesora Petra A. Clarka, ktorý je jedným z najvýraznejších žijúcich bádateľov v oblasti urbánnych dejín. Svoju prednášku venoval problematike potreby komparatívneho výskumu európskych miest, no neobišiel ani iné problémy a prístupy.
     Účastníci konferencie a pozvaní hostia si mohli vypočuť prednášku historika svetového formátu a diskutovať o aktuálnych trendoch vo výskume urbánnych dejín.
     Rokovanie konferencie pokračovalo nasledujúci deň za prítomnosti celého radu odborníkov z konzorcia urbanHIST, ako aj pozvaných externých expertov.

Text: prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


Študuj na UPJŠ