Prejsť na obsah

Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť

1minút, 22sekúnd

Cyklus seminárov s panelovými diskusiami pod názvom „Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť“ sa po návšteve Prešova presunul do metropoly východného Slovenska. Vo štvrtok 27. septembra 2018 zavítali prednášajúci do priestorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne do Historickej auly Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici v Košiciach. Seminár určený pre pedagógov základných a stredných škôl, predovšetkým učiteľov dejepisu a občianskej náuky, spoluorganizovala v rámci univerzitnej inštitúcie Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ďalšími organizátormi bol Ústav politických vied SAV, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, UPJŠ v Košiciach, Štátny pedagogický ústav, Košický samosprávny kraj, Metodicko-pedagogické centrum, Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR a Ministerstvo kultúry SR.
Hlavnými témami košického seminára s panelovou diskusiou boli extrémizmus – holokaust a osobnosti slovenskej politiky – Milan Hodža, štátnik a politik. V prvej časti sa prednášajúci zamerali na najtvrdšie prejavy extrémizmu na Slovensku v minulosti (holokaust), ktoré sa ako odkaz pre súčasnosť nesmú viac opakovať. Nasledujúca druhá časť sa orientovala na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov, ktorí sa i napriek svojim nedostatkom pohybovali v hraniciach demokratickej politiky a ich myslenie a konanie môže byť v modifikovanej podobe využívané aj v súčasnom politickom svete.

Mgr. Linda Babušík Adamčíková


Študuj na UPJŠ