Prejsť na obsah

Prednáška pre vojenských veteránov

1minút, 6sekúnd

Prednáška pre vojenských veteránov bola jednou z ďalších vydarených akcií OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RES PUBLICA fungujúceho na KATEDRE POLITOLÓGIE FF UPJŠ V KOŠICIACH. Vojenskí veteráni tak mali príležitosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o politickom systéme Slovenskej republiky, ktoré im odprezentovali Mgr. Renáta Bzdilová, PhD., a Mgr. Jakub Bardovič.
     Prednáška sa konala v stredu 24. februára 2016 na Moyzesovej 18 a v rámci nej odzneli poznatky z oblasti legislatívnej, exekutívnej a súdnej moci v podmienkach Slovenskej republiky. Účastníci mohli, okrem iného, za správne zodpovedanie otázok vyhrať knižnú publikáciu Vybrané kapitoly z teórie demokracie, ktoré poskytla Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach.
     Ako to už na takýchto podujatiach býva zvykom, po prednáške ostal priestor aj na otázky z publika – s cieľom vyvolať plodnú diskusiu, v rámci ktorej odznelo množstvo zaujímavých názorov a pohľadov na predmetnú tému. Pre vystupujúcich, ako aj pre samotných účastníkov, to bola bezpochyby cenná skúsenosť. Obe strany prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu s cieľom rozvíjať vzájomné vzťahy.

Mgr. Gabriel Koscelanský
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ