Prejsť na obsah

Prevencie užívania drog a AIDS pre vysokoškolákov

0minút, 40sekúnd

Dňa 15. decembra 2015 odovzdala dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., osvedčenie 50 študentom, absolventom kurzu Prevencie užívania drog a AIDS pre vysokoškolákov.
     Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ realizuje každoročne kurz Prevencie užívania drog a AIDS pre študentov Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty. Absolvovaním kurzu študenti nadobúdajú skúsenosti, spôsobilosti s implementáciou efektívnych stratégií prevencie, získavajú informácie absolvovaním workshopov s odborníkmi z LF UPJŠ, PZ SR a psychiatrickej praxe. Absolvovaný kurz prispieva k podpore zdravia vysokoškolákov, k odbornej kompetencii budúcich učiteľov, sociálnych pracovníkov.

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ