Prejsť na obsah

Prezentácie obhájených záverečných prác študentov KAA FF UPJŠ v InfoUSA

0minút, 43sekúnd

 

Vo štvrtok 28. 3. 2019 študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – v spolupráci s InfoUSA v Košiciach – pod odborným vedením Mgr. Martiny Martausovej, PhD., prezentovali svoje úspešne obhájené záverečné bakalárske práce verejnosti a spolužiakom z nižších ročníkov, ktorých písanie práce ešte len čaká. Prezentované práce boli z rôznych oblastí amerických štúdií, a tak si študenti mohli vypočuť spracované kultúrne, literárne, ale aj lingvistické témy. Z odporúčaní najviac rezonovala úzka spolupráca so školiteľom a vyhýbanie sa prokrastinácii.
Za skvelé prezentácie ešte raz ďakujeme Bc. Kataríne Bodnárovej, Bc. Jánovi Horňákovi, Bc. Monike Mydlovej, Bc. Lucii Karasovej a Bc. Valeriji Szkubenics.

Mgr. Martina Martausová, PhD.
odborná asistentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ