Prejsť na obsah

Príbehy starej povaly s Dr. Alžbetou Bojkovou

0minút, 38sekúnd

S májovými oslavami Dňa mesta Košice bolo tematicky prepojené aj tradičné popularizačné podujatie pod názvom Vedecký brloh, tentoraz s podtitulom Príbehy starej povaly. Pod vedením PaedDr. Alžbety Bojkovej, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa prítomné deti vcítili do kože cisárov, ktorí spoločne – konsenzom – rozhodovali o osude svojej ríše a jej obyvateľov. Zistili, že všetky rozhodnutia majú svoje dôvody, ale aj následky – viac či menej predvídateľné, a aj to, ako história Rímskej ríše ovplyvnila život v Košiciach.

Vedecký brloh – Príbehy starej povaly: Košice, Výmenník Obrody, 5. mája 2018

Spracoval: M. Gladiš
Foto: T. Czitó


Študuj na UPJŠ