Prejsť na obsah

Doktorka Markéta Andričíková vystúpila na medzinárodnej konferencii Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže

0minút, 38sekúnd

 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne – v spolupráci s Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej (Poľsko) – realizovali v uplynulých mesiacoch medzinárodný projekt Cezhraničné kultúrne súzvuky – Transgraniczna spójność kulturalna. V rámci neho sa uskutočnilo viacero aktivít – jednou z nich bola medzinárodná konferencia Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže, ktorá bola na programe 14. marca 2018. S pozvanou prednáškou a workshopom pre žiakov základných škôl pod názvom Čo hľadá Dierožrút? na nej vystúpila aj Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Marián Gladiš, FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ