Prejsť na obsah

Seredské svedectvá v Košiciach

1minút, 44sekúnd

 

     Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, združením židovských žien Ester a občianskym združením Edah – pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu premiéru krátkych filmových dokumentov s výpoveďami ľudí, ktorí prežili holokaust.
     Podujatie sa uskutočnilo 7. februára 2019 v budove Rektorátu UPJŠ. Plná historická aula bola dôkazom záujmu zo strany verejnosti. Medzi hosťami boli napríklad prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak, košický eparcha Milan Chautur, generálny konzul Maďarska, honorárny konzul Izraela, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a ďalšie významné osobnosti, ktorých zoznam by bol naozaj veľmi dlhý.
     Dokumenty s výpoveďami Elvíry Feldmarovej, Fridricha Feldmara, Ivana Kamenského, Michala Kleina a Juraja Szánta režíroval Rado Dubravský. Ivan Kamenský a Michal Klein sa premiéry zúčastnili aj osobne a vo svojich príhovoroch sa dotkli aj súčasného stupňovania pravicového extrémizmu v slovenskej spoločnosti. Popri známych faktoch a vedeckých výskumoch je práve osobná ľudská výpoveď jedinou cestou k pochopeniu, čím všetkým museli obete holokaustu prejsť.
     „Čím menej hlasov vypovedajúcich o ľudskej krutosti zostáva, tým ďalej musí ich posolstvo zájsť,“ hovorí producent filmov a riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok, ktorý celý spomienkový večer moderoval.
     Podujatie bolo venované pamiatke Juraja Szánta, ktorý sa premiéry nedožil. V jeho mene sa prihovorila dcéra Ľudmila Grossmanová. Film s jeho svedectvom bol premietnutý v závere a prítomní mu vyjadrili úctu minútou ticha, ktorú zakončil mladý virtuóz Samuel Salzer skladbou Schindlerov zoznam od Johna Williamsa.
     Krátke filmové dokumenty ponúkli autentické svedectvá preživších, ktoré všetkých mimoriadne ľudsky a odborne obohatili.

Text: doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


Študuj na UPJŠ