Prejsť na obsah

Nadviazali sme spoluprácu s úspešnou marketingovou agentúrou

1minút, 40sekúnd

 

Možnosti vzdelávania na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach neustále rozširujeme a prepájame ich s praxou. Práve z toho dôvodu sme nadviazali spoluprácu aj s košickou online agentúrou. Spolu so špecialistami z My Brand Agency organizujeme na pôde oddelenia masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ zaujímavé prednášky.
Marketingová agentúra My Brand Agency je jedna z mála slovenských agentúr, ktorá sa v takom veľkom rozsahu venuje social media marketingu a tvorbe obsahu pre sociálne siete. Reklamné kampane navrhuje a tvorí pre veľké značky ako Slovenská pošta, Toyota, Harley-Davidson, ale tiež pre menších lokálnych podnikateľov.
V rámci spolupráce agentúry s PhDr. Renátou Cenkovou, PhD., MBA pripravuje reklamná agentúra My Brand Agency raz mesačne zaujímavý seminár, primárne určený pre študentov predmetu Marketingová komunikácia v médiách. Ten sa vo všeobecnej rovine venuje online marketingu, ale jeho hlavným cieľom je aj predstavenie sociálnych sietí z pohľadu marketingovej agentúry a opísanie ich nepopierateľného vplyvu na proces online podnikania. Ich prednášky sú vždy obohatené aj o praktické ukážky a skúsenosti, ktoré si prednášajúci prinášajú so sebou priamo z praxe.
Agentúra My Brand Agency sa navyše neustále rozširuje a hľadá do svojich radov šikovných kolegov. A preto ponúka našim študentom aj možnosť aktívnej praxe, stáže či trvalého pracovného miesta.
Ďalšia prednáška sa uskutoční už v stredu 20. 11. 2019 o 9.50 hod. v učebni AA1P2 (budova Aristoteles). Všetci ste srdečne vítaní!

Ing. Daniel Shyp, My Brand Agency
PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA, vedúca oddelenia masmediálnych štúdií
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ