Prejsť na obsah

Strach – utečenci – Slovensko

3minút, 3sekúnd

verejná diskusia na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ

Katedra aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach usporiadala 10. februára 2016 verejnú diskusiu pod názvom STRACH – UTEČENCI – SLOVENSKO. Hosťami katedry a kľúčovými postavami verejnej diskusie boli Andrej Bán, redaktor, fotograf a zakladateľ OZ ČLOVEK V OHROZENÍ, ktorý priniesol  očité svedectvo o utečeneckej kríze od sýrskych hraníc po strednú Európu; nemenej zaujímavým hosťom bol aj lekár – psychiater a aktivista doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., ktorý rozmanitému publiku priblížil, odkiaľ sa berie a čo robí strach s naším vnímaním, rozhodovaním, s občianskymi postojmi.
     Na domácej pôde Katedry aplikovanej etiky v budove Aristoteles sa v inšpiratívnom dialógu stretli so zaujímavými hosťami protagonisti rôznych odborov (aplikovanej etiky, politológie, práva, biológie a i.) – zamestnanci Univerzity P. J. Šafárika, študenti rôznych študijných programov, široká laická verejnosť, aj zástupcovia médií. Hlavným cieľom tejto udalosti a aktivity katedry bolo podporiť verejnú diskusiu v závažnej téme súčasných dní a súčasnej spoločnosti. Andrej Bán, nositeľ ocenenia Biela vrana, nám ponúkol fotografický príbeh z krízových oblastí, metaforou povedané „zo sveta obsadeného utečencami“, aj vlastný pohľad na moc stereotypov, ktorý ovplyvňuje naše postoje. S nemalým záujmom sme na katedre privítali tohto slovenského dokumentaristu a fotografa, ktorý v roku 2006 získal Novinársku cenu za najlepšiu reportáž (Krajina hrobov, Bosna) a v tom istom roku získal ocenenie Osobnosť slovenskej fotografie.
     Racionálne a triezvo diskutovať na tému strachu a občianskych postojov vo vzťahu k utečencom je dnes, v čase utečeneckej krízy, veľmi dôležité. Rovnako ako relevantne identifikovať určité trendy či problémové miesta morálnej praxe spoločnosti  a kultivovať morálne postoje študentov. To je súčasne  jednou z praktických úloh aplikovanej etiky v jej edukačnej rovine.
     Prečo verejná diskusia? Významným predsavzatím a motívom pre organizáciu takejto aktivity je fakt, že v mnohých závažných verejných otázkach v súčasnosti reálne takmer neexistuje verejná diskusia. Aj to je dôvod na hľadanie porozumenia. Nielen rozhodnutiam, ktoré prinášajú politici, verejná správa, ale aj porozumenie správam a informáciám, ktoré prinášajú médiá.
     Verejná diskusia na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ ako významné komunikačné médium sa vyznačovala rôznorodosťou, bezprostredným situačným kontextom, aj kontrastnými výpoveďami o probléme, avšak naplnila svoj bazálny cieľ: diskutovať o morálnych a občianskych postojoch vo vzťahu k utečeneckej kríze. Niet pochýb, že sme pre študentov aplikovanej etiky vytvorili odlišný typ verejného priestoru, v ktorom môžu upevňovať kompetencie reflexie a komunikácie, argumentácie, čerpať podnety, vzájomne sa obohatiť. Verejná diskusia zároveň ukázala, že táto téma si našla svojich adresátov v rôznych disciplinárnych priestoroch. V dnešnej dobe mnohosti a plurality nie je samozrejmosťou tvrdiť, že určitá racionalita či perspektíva má privilegované miesto. Aj preto je Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach relevantným miestom, kde sa verejné diskusie tohto zamerania môžu a majú odohrávať.

Za kolektív pedagógov Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ

PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Moyzesova 9, Košice
http://kae.ff.upjs.sk/wordpress/


Študuj na UPJŠ