Prejsť na obsah

Hodina dejepisu v rómskej osade v Stráňach pod Tatrami

4minút, 3sekúnd

 

     „Aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť.“ S týmto cieľom sa aj Slovenská republika zapojila do prestížneho medzinárodného programu Teach for all, ktorý funguje vo viac ako 30-tich krajinách sveta. Jeho slovenská verzia s názvom Teach for Slovakia si za svoj dlhodobý cieľ kladie zlepšiť celkovú kvalitu vzdelávacieho systému a znížiť nerovnosť v našej spoločnosti. Z tohto dôvodu sa do programu zapojili predovšetkým školy, ktoré navštevuje väčšina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jednou z nich je aj základná škola v Stráňach pod Tatrami. Svoju učiteľskú misiu tam už druhý rok plní jeden z členov spomínaného programu, učiteľ Alexander Jakubčo. Keď ma minulý rok na konferencii „Učíme pre život“ v Poprade pozval do Strání, aby moji študenti učiteľstva videli, ako jeho misia vyzerá v praxi, neváhala som ani sekundu. Hneď som vedela, že naši študenti si túto príležitosť nenechajú ujsť. Sami totiž uvažovali o tom, že sa tento rok prihlásia do programu Teach for Slovakia, aby spolu s ďalšími ambicióznymi ľuďmi pomaly menili svet.
     Alexandra Jakubča a jeho žiakov sme v Stráňach pod Tatrami navštívili 3. decembra 2015. Spolu s 13 študentmi Katedry histórie FF UPJŠ a naším doktorandom Lukášom Katriňákom sme oblečení v historických kostýmoch vystúpili priamo v osade. Privítanie bolo živelné, ale úprimné a nad naše očakávania. Na krátku hodinu dejepisu, ktorú sme si pre nich pripravili, sa prišli pozrieť aj ostatné deti z osady, niektoré dokonca aj s rodičmi. Výučba prebiehala priamo v teréne. Študenti sa premenili na sochy, ktoré znázorňovali pojmy viažuce sa k dejinám, ako napr. sloboda, spravodlivosť, vojna, otroctvo, vzdelanosť, tyrania, láska, mier a pod. Úlohou detí bolo uhádnuť, čo jednotlivé sochy predstavujú a následne ich rozdeliť na tie, ktoré by už navždy mali patriť do minulosti, a tie, ktoré určite majú byť súčasťou lepšej budúcnosti. Na záver každé dieťa dostalo diplom mladého historika, ktorý priamo na mieste pečatili naši študenti pravým pečatným voskom. Možno sme ich z dejepisu naučili niečo nové. No to, čo naučili oni nás, malo oveľa väčšiu hodnotou. Príležitosť motivovať a zaujať na vyučovacej hodine dieťa, ktoré nemá vytvorené ani tie najzákladnejšie podmienky pre život a vlastný rozvoj, je obrovskou výzvou nielen pre študentov učiteľstva, ale aj pre mňa ako didaktičku. Každý deň odznova učíte tieto deti vážiť si samých seba, s vami zažívajú prvý úspech, možno prvú pochvalu v živote, možno prvýkrát v živote pocítia, že ich niekto počúva a niekomu na nich záleží. Učiteľ Alexander Jakubčo s týmito výzvami zápasí každý deň. Tieto emócie sme si na pár hodín vďaka nemu mohli na vlastnej koži vyskúšať aj my. V srdciach si naši študenti a študentky odniesli poznanie, že láska a pokora sú dva základné piliere, na ktorých stojí osobnosť skutočného učiteľa. Ako sa po návrate do Košíc vyjadrila jedna z našich študentiek, „cítim, že srdce mi horí pre deti, pre to, aby mali v sebe lásku, takú naozajstnú… a učili sa zmyslu života.“
     Ďakujem študentom (Lukáš Šoltýs, Lívia Micheľová, Roman Gürtler, Michal Marton, Jozef Sciranko, Mária Miščíková, Mária Štofaníková, Lenka Gregová, Matúš Šimkovič, Ladislav Sekletár, Zuzana Vargová, Lucia Monková) za nezištnú pomoc, zápal a spontánnosť v situáciách, ktoré sa jednoducho v takýchto podmienkach nedajú naplánovať. Ďakujem nášmu doktorandovi Lukášovi Katriňákovi za krásne fotografie, ktoré dopĺňajú naše svedectvo. Ďakujem SOŠ Gemerská v Košiciach a Ing. Alene Mayer za zapožičanie historických kostýmov a rovnako aj Štátnemu divadlu v Košiciach. Veľké ďakujem patrí Alexandrovi Jakubčovi za pozvanie a možnosť vidieť priamo pri práci učiteľa, ktorý verí tomu, čo robí. Dnes je to veľká vzácnosť. Ďakujem všetkým deťom zo Strání pod Tatrami, že nás tak srdečne prijali. Na záver ďakujem vedúcemu Katedry histórie FF UPJŠ doc. PaedDr. Martinovi Pekárovi, PhD., za podporu tejto akcie. Veľmi si to cením.

Alžbeta Bojková, Katedra histórie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ