Prejsť na obsah

Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok

1minút, 10sekúnd

V marci sme si pripomenuli 28. výročie Sviečkovej manifestácie – pokojnej demonštrácie, ktorá sa ako protest proti porušovaniu ľudských práv a náboženských slobôd vo vtedajšej Československej socialistickej republike uskutočnila 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a stala sa predzvesťou novembrových udalostí v roku 1989 a pádu režimu.
     Ako memento a pripomenutie tejto významnej historickej udalosti, najmä mladej generácii, sa 23. marca 2016 v rámci cyklu diskusných večerov Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach uskutočnila v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach projekcia dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN s názvom Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok. Dokument využíva záznam skrytej kamery Štátnej bezpečnosti a zachytáva zásah bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu, ako aj spomienky priamych aktérov.
     Projekcia filmu bola spojená s prezentáciou novej knihy ÚPN Sviečková manifestácia I. Štúdie, spomienky a svedectvá a s diskusiou s pozvanými odbornými hosťami z ÚPN – Mgr. Pavlom Jakubčinom, PhD., a Mgr. Petrom Jašekom, PhD.
     Akciu približujeme krátkou fotoreportážou.

Text: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.
Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


Študuj na UPJŠ