Prejsť na obsah

Časopis Univerzál naberá druhý dych

1minút, 53sekúnd

▪ Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach  ▪  15. 2. 2016

Vzdušná grafika, noví ľudia a najmä kvalitný obsah. To všetko by ste mali nájsť v tohtoročných číslach časopisu Univerzál. Štvrťročník študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – vychádzajúci od r. 2010 – prebrala na prelome rokov nová redakcia. Tá má v úmysle byť bližšie k študentom ako kedykoľvek predtým.

V printe len to najlepšie

     Každý deň sa niečo deje, niečo mení. Usporadúvajú sa konferencie, poznávacie výlety, univerzitu navštevujú zaujímaví ľudia. Kým však neprinesú niečo zásadné, výnimočné, v časopise o nich článok nenájdete. Takto chce redakcia prispôsobiť obsah čitateľom. Zmeny v redakcii sa prejavia najmä v koncepcii celého časopisu. Ten, kto sa s ním dostane do kontaktu, môže očakávať napr. aj seriál Od nemocnice po univerzitu alebo fejtóny či glosy.

Mení sa aj graficky

     Grafický dizajn patrí medzi hlavné identifikačné prvky každého časopisu – k redizajnu pristupuje aj nová redakcia. Zmenu by mali čitatelia vnímať najmä vo väčších fotografiách a v „prevzdušnenom“ texte. Dlhé články dostanú červenú, nahradiť by ich mali kratšie, no o to viac postavené na obsahu. Logo ostáva nezmenené.

Aktuality na Facebooku

     Keďže časopis vychádza štvrťročne, reagovať na aktuality môže len v obmedzenej miere. Všetko potrebné čitatelia nájdu na facebookovej stránke. Tam časopis už dnes aktívne komunikuje a pravidelne prináša aktuality a praktické rady.

Bez podpory vedenia fakulty by to nešlo

     Univerzál má silné zázemie aj vo vedení fakulty. Ešte koncom roka 2015 bol totiž osud časopisu „nahnutý“. Hrozilo mu zníženie periodicity, vydávanie v elektronickej podobe a uvažovalo sa dokonca aj o jeho úplnom zrušení. Dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., však rozhodla o zachovaní pôvodnej, tlačenej formy časopisu, a tak má redakcia možnosť ukázať, že Univerzál si dokáže opäť získať študentského čitateľa, ktorý býva nezriedka omnoho viac kritický než ten „bežný“…

Text:  Bc. Igor Michalčík
          šéfredaktor


Študuj na UPJŠ