UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

 

» Momentálne neprebieha žiadne výberové konanie. «

Posledná aktualizácia: 30.06.2022