UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií

Psychologické a sociálne aspekty pomáhania ľuďom
Interdisciplinárna konferencia
Košice, 19. - 20. 10. 2017, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Pokyny pre autorov príspevkov:

 

Posledná aktualizácia: 02.05.2018