UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Katedra histórie FF UPJŠ: Klinika doktora Frankensteina

 

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sídli od roku 2016 v budove Platón (v univerzitnom areáli na Moyzesovej 9), ktorá bola postavená v roku 1906 pre potreby pôrodnice a gynekologickej polikliniky. Cieľom komentovanej prehliadky budovy je priblížiť verejnosti jej zaujímavú históriu a poukázať na jej pôvodný účel. Súčasťou akcie bude výstava historických medicínskych exponátov, pomocou ktorých plánujeme naplniť sekundárny cieľ podujatia – popularizovať históriu medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Zážitkovým učením priblížime zaujímavosti z histórie medicíny študentkám a študentom okolitých stredných zdravotníckych škôl i poslucháčkam a poslucháčom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Odbornou garantkou výstavy k dejinám pôrodníctva je PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., z Východoslovenského múzea.

Podujatie Katedry histórie FF UPJŠ pod názvom Klinika doktora Frankensteina sa uskutoční v piatok 13. 9. 2019 v čase od 9.00 do 15.00 hod. v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (budova Platón, Moyzesova 9, Košice).

Informácie o budove Platón nájdete aj v archívnom vydaní časopisu Universitas Šafarikiana č. 4/2013 na s. 22:
www.upjs.sk/public/media/3534/universitas-safarikiana-4-2013.pdf

Posledná aktualizácia: 21.08.2019