UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Vedecká konferencia "1989 – 2019: Kam kráčaš demokracia"

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravuje v rámci IX. ročníka Košických politologických dialógov vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému 1989 – 2019: Kam kráčaš demokracia.

Konferencia sa uskutoční 21. – 22. novembra 2019 v priestoroch budovy Rektorátu UPJŠ. Účasť je potrebné potvrdiť do 31. októbra 2019 zaslaním vyplnenej prihlášky (nižšie) alebo vyplnením elektronickej prihlášky dostupnej na internetovej stránke: https://forms.gle/E4nfAtG725STBnho7

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke:
http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný tím konferencie

Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach

Plagát
Prihláška

 

Posledná aktualizácia: 19.09.2019