UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

PREDLŽUJEME UMELECKÚ VÝZVU

 

Staňte sa súčasťou študentskej výstavy!

Kreatívne transformujte tému ŠTUDENTSTVO, SLOBODA A NEZÁVISLOSŤ do podoby:
▶️ žánrovo ľubovoľného textu (úvahy, glosy, fejtónu, básne, príbehu, ...),
▶️ maľby,
▶️ kresby,
▶️ fotografie,
▶️ grafiky
▶️ alebo kombinovaného média.

Svoje príspevky (spolu s názvom práce, menom a navštevovaným študijným odborom) posielajte na:
▶️ univerzal@upjs.sk ◀️
Najneskôr do:
▶️ 17. 12. 2022 ◀️

Posledná aktualizácia: 22.11.2022