UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Posledná rozlúčka s významnou osobnosťou našej alma mater

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 29. 1. 2021 zomrel významný rusista, prekladateľ a vydavateľ profesor Július Rybák, dlhoročne pôsobiaci na Katedre jazykov FF UPJŠ.

Pedagogické a odborné pôsobenie profesora Júliusa Rybáka na UPJŠ v Košiciach významnou mierou ovplyvnilo napredovanie Katedry jazykov Filozofickej fakulty, ako aj rozvoj našej alma mater v širšom akademickom kontexte. Navždy si ho budeme pamätať a ctiť ako významného slovenského rusistu, prekladateľa a vydavateľa, pedagóga a jazykovedca, básnika a esejistu, osobnosť umeleckého slova ruskej krásnej literatúry.
Česť jeho pamiatke!

Parte

 

Posledná aktualizácia: 01.02.2021