UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Podmienky prijímacieho konania na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach na AR 2022/2023 pre študentov zo zahraničia, čeliacich následkom vojnového konfliktu na Ukrajine

 

Splnenie základných podmienok na štúdium študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre študentov zo zahraničia, čeliacich následkom vojnového konfliktu na Ukrajine, bude predlžené do 31. 5. 2022.
Vyhradzujeme si možnosť úpravy v závislosti od vývoja situácie.

Posledná aktualizácia: 07.03.2022