UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Pozývame na prednášky držiteľa ERC grantu

 

V rámci implementácie projektu EK-H2020-MSCA urbanHIST Vás pozývame na sériu prednášok prof. Matthewa Rampleyho, PhD. (Masarykova univerzita, Brno), držiteľa prestížneho grantu Európskej rady pre výskum (ERC Advanced Grant). Prednášky sa uskutočnia v dňoch 3. a 4. marca 2020 a budú prebiehať v anglickom jazyku. Vašu pozornosť by sme radi upriamili na prvú prednášku, ktorá odznie 3. marca 2020 a počas ktorej budú prezentované aj užitočné rady a skúsenosti hlavného riešiteľa projektu pri zostavovaní a podávaní projektovej žiadosti.

PLAGÁT

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za implementačný tím urbanHIST na FF UPJŠ
Mgr. Katarína Hajduková
katarina.hajdukova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 14.02.2020