UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ participujú na medzinárodnom festivale

 

Spolupráca medzi Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach a medzinárodným festivalom lokálnych televízií Zlatý žobrák (Golden Beggar) sa začína úspešne realizovať. Vďaka zmluve o spolupráci absolvujú štyria študenti FF UPJŠ odboru AJFJEIE odbornú prax, v rámci ktorej prekladajú scenáre súťažných filmov tohtoročného 24. ročníka festivalu. Počas samotného priebehu podujatia (6. – 9. júna 2018) budú sprevádzať a tlmočiť iránskym, egyptským, francúzskym a britským účastníkom festivalu, na ktorom sa zúčastnia televízni tvorcovia z celkovo 21 štátov z celého sveta.
„Vďaka doplnkovej, tzv. nemej kabíne si študenti magisterského štúdia budú môcť vyskúšať simultánne tlmočenie medzi slovenčinou, angličtinou a francúzštinou,“ dodáva Roman Gajdoš, konferenčný tlmočník, súdny prekladateľ a externý vyučujúci predmetu simultánne tlmočenie francúzskeho jazyka.
Jedným zo sprievodných podujatí festivalu bude aj prednáška francúzskeho psychológa a profesora na Univerzite Paríž VII Romaina Philippa Pomedia na tému „Zmeny v poznávacom procese a plasticita mozgu ovplyvnená novými technológiami“ (7. 6. 2018, 16.00 hod., Kasárne/Kulturpark).

plagát

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák (Golden Beggar) bol založený v Košiciach v roku 1995. Svojou súťažnou prehliadkou, workshopmi a stretnutiami zástupcov lokálnych televízií pomáha definovať ideu lokálnych a regionálnych médií vo východnej Európe aj v rámci celého európskeho kontinentu. Organizátori festivalu stále považujú túto časť mediálneho priestoru za neoceniteľnú súčasť budovania demokratických princípov a ekonomického rozvoja.

Marián Gladiš
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 04.06.2018