UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ k uzneseniu Akademického senátu UPJŠ k novele zákona o vysokých školách

 

Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademický senát Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa V PLNEJ MIERE PRIPÁJAJÚ k uzneseniu Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k novele zákona o vysokých školách, ktoré bolo prijaté na zasadnutí AS UPJŠ dňa 28. októbra 2021:
www.upjs.sk/aktuality/stanovisko-AS-UPJS-k-novele-zakona-o-VS-281021

V Košiciach 28. októbra 2021

 

Posledná aktualizácia: 02.11.2021