UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Tichý génius Pavol Jozef Šafárik

 

Unikátny historický dokumentárny film pod názvom Tichý génius Pavol Jozef Šafárik, ktorý mapuje život a dielo Pavla Jozefa Šafárika, pripravila Matica slovenská v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filmová novinka prináša komplexný pohľad na osobnosť významného slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu a univerzitného profesora, zakladateľa vedeckej slavistiky. Scenár k filmu napísal literárny vedec prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Film je prístupný na adrese: www.youtube.com/watch?v=CWzso71amVM

Posledná aktualizácia: 15.12.2021