UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Legislatíva a dôležité dokumenty pre habilitačné a inauguračné konanie

 

 

Posledná aktualizácia: 11.02.2022