Prejsť na obsah

Veda a výskum

1minút, 34sekúnd

 

Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Habilitačné konanie a inauguračné konanie

Ďalšie kvalifikačné postupy

Profesor emeritus

Projekty

Vedecká rada FF UPJŠ

Cena dekanky

Edičná činnosť

Publikačná činnosť

Časopisy na FF UPJŠ

Etická komisia

Medzinárodná spolupráca – výskumné laboratóriá

Špičkový tím FF UPJŠ

Road Map FF UPJŠ

Konferencie a semináre

Správy o vedeckovýskumnej činnosti fakulty

Odporúčané stránky

 


Študuj na UPJŠ