UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Veľkonočné prianie dekanky FF UPJŠ

 

Milé kolegyne a milí kolegovia,
milé študentky a milí študenti,

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok – oslava nádeje, vzkriesenia, nového života, víťazstva nad temnotou a smrťou, ale aj príležitosť na vďaku a odpustenie. V čase vrcholiacej pandémie, ktorá celý svet sužuje už vyše roka, je symbolika Veľkej noci o to aktuálnejšia a naliehavejšia...

Dovoľte mi, aby som v mene vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zaželala vám všetkým a vašim blízkym zdravé, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky naplnené láskou a radosťou z prítomnosti tých, na ktorých vám najviac záleží.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 31.03.2021