UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Veľkonočné prianie dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

milé študentky,
milí študenti,

tohtoročné blížiace sa sviatočné dni – tradične čas veselia a osláv – budú výrazne ovplyvnené mimoriadnou situáciou, ktorej všetci čelíme. Aj keď to bude iné, môže to byť pekné a určite nezabudnuteľné.

Ostaňme doma! Aj v tejto situácii buďme modelom správania, v ktorom sú hlboko zakorenené múdrosť, zodpovednosť, tvorivosť a ľudskosť.

Želám Vám všetkým čo najpríjemnejšie prežitie veľkonočných sviatkov.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Košice 7. apríla 2020

 

Posledná aktualizácia: 08.04.2020