UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Druhý "virtuálny spíker amerického veľvyslanectva" na KAA FF UPJŠ – Bradley M. Gardner

 

Americká hudobná renesancia a zrodenie modernej hudby bol názov v poradí druhej prednášky v rámci novej schémy "Virtuálny spíker amerického veľvyslanectva", ktorú pre svojich študentov rozbehla Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.
Pán Bradley M. Gardner, ktorý pôsobí na Veľvyslanectve USA na Slovensku ako Political and Economic Officer, 12. novembra 2020 prednášal na tému Americkej hudobnej renesancie od konca 19. storočia až po Veľkú hospodársku krízu. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 študentov KAA FF UPJŠ.
Sme veľmi vďační pánovi Gardnerovi za zaujímavú a odborne fundovanú prednášku a rovnako ďakujeme aj pani Elene Raab Bianchi, Public Engagement Specialist, za jej spoluprácu pri organizácii tohto podujatia. Pani Raab Bianchi na záver informovala študentov o súčasných aktivitách Amerického centra v Košiciach.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 16.11.2020