UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Výstava k 100. výročiu narodenia prof. Ladislava Tajtáka

 

Sté výročie narodenia historika prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc. (27. 4. 1921 – 25. 12. 2020) sa stalo podnetom na prípravu výstavy, ktorá má ambíciu predstaviť verejnosti významného košického rodáka a jednu zo zakladateľských osobností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
"Pri tejto príležitosti Východoslovenské múzeum v Košiciach, Štátny archív v Košiciach a UPJŠ v Košiciach – s podporou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV – pripravili komornú výstavu. V čase neistej epidemickej situácie bola spustená jej online verzia, po uvoľnení opatrení sa uskutoční aj tradičná výstava v účelovej budove VSM," informoval prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady a vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Za UPJŠ sa na príprave výstavy podieľali prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD., a Mgr. Miriama Filčáková z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Online verzia výstavy je prístupná na adrese: www.tajtak100.sk

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 28.04.2021