UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Výskumný tím Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach je partnerom COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study

Konzorcium univerzít 25 krajín, súčasťou ktorého je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, aktuálne realizuje medzi vysokoškolákmi zber dát medzinárodnej štúdie COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study. Koordinujúcou inštitúciou partnerov je University of Antwerp, Belgium.

Prvé výsledky štúdie medzinárodného konzorcia, zameranej na dopad pandémie koronavírusu a ochorenia Covid-19 na život slovenských vysokoškolákov.

Posledná aktualizácia: 23.06.2020