UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Významný poľský kardiológ prof. Maciej Banach získal titul „Doctor honoris causa“ UPJŠ v Košiciach

 

    V pondelok 27. januára 2020 sa konalo v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2 slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorom bol na návrh Lekárskej fakulty udelený čestný titul „Doctor honoris causa“ UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Maciejovi Banachovi, PhD. z Poľska.
    Tento čestný titul bol celosvetovo uznávanému poľskému profesorovi na Medical University of Lodž a poprednému európskemu a svetovému expertovi v oblasti preventívnej kardiológie navrhnutý ako uznávanej vedeckej osobnosti, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas a ktorá prispela ku vzájomnej spolupráci pri vedeckej a odbornej výchove zamestnancov UPJŠ pri príležitosti 70. výročia založenia UPJŠ Lekárskej fakulty a 60. výročia založenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 

   

    Kto je Maciej Banach

    Maciej Banach sa narodil v roku 1977 v Plocku. Diplom v odbore všeobecné lekárstvo získal v roku 2002 na Lekárskej univerzite v Lodži. Po skončení štúdia začal so špecializačnou prípravou v odbore kardiológia na Kardiologickej klinike tejto univerzity, pričom už v roku 2006 úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu a o dva roky neskôr habilitoval a v máji 2014 získal titul profesora.
    Prof. Maciej Banach pôsobí ako riaditeľ Výskumného ústavu Poľskej nemocnice pre zdravie matky, vedúci Kardiovaskulárneho výskumného centra na Univerzite v Zielonej Gore, riadny profesor kardiológie na Lekárskej univerzite v Lodži a PMMHRI, vedúci Úradu pre zahraničné veci, vedúci Katedry hypertenzie na Lekárskej univerzite v Lodži a profesor na Katedre nefrológie, hypertenzie a rodinného lekárstva, riaditeľ Centra nefrológie a hypertenzie v Univerzitnej nemocnici WAM v Lodži. V minulosti bol tiež námestníkom štátneho tajomníka na Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky.
    Prof. Banach je členom výkonného výboru Európskej spoločnosti pre aterosklerózu, pôsobí ako poradca vo veciach týkajúcich sa vzťahov s Európskou úniou a je členom výkonného výboru Regionálnej federácie pre medzinárodnú spoločnosť pre aterosklerózu pre Európu. Je zakladateľom a vedúcim Poľskej asociácie pre lipidy– oficiálnym partnerom Národnej asociácie pre lipidy a Lodžskej kapituly poľskej spoločnosti pre hypertenziu a zakladateľom Skupiny spolupráce v oblasti meta analýzy lipidov a krvného tlaku, čo je skupina viac ako 150 svetových expertov zameraná na skúmanie najdôležitejších otázok v oblasti lipidových porúch, hypertenzie, výživy a kardiovaskulárneho rizika.
    Je členom dvoch najväčších svetových databáz – Global Burden of Disease (University of Washington, Seattle, USA) a Spolupráce v oblasti rizikového faktora pri neprenosných chorobách (Imperial College of London, UK). Je tiež zakladateľom a predsedom nadácie – think-tanku „Innovation for Health“, ktorá zhromažďuje šesť hlavných zdravotníckych výskumných ústavov a viac ako 40 zástupcov medicínskych firiem v Poľsku s hlavným cieľom uskutočňovať inovácie v medicínskej oblasti v Poľsku. Pôsobí ako hosťujúci profesor na Alabamskej univerzite v Birminghame a na Lekárskej a farmaceutickej univerzite Victora Babesa v Temešvári v Rumunsku.  
    Profesor Maciej Banach publikoval celkom viac ako 1500 odborných príspevkov, z ktorých bolo viac ako 1000 citovaných v databázach Web of Science a/alebo SCOPUS. Jeho aktuálny Hirschov index podla databázy SCOPUS je 46  a počet citácií presahuje v mnohých databázach číslo 10 000. Zaradil sa medzi percento najcitovanejších vedcov na svete v oblasti Klinickej medicíny, farmakológie a toxikológie. Podla databázy ExpertScape patrí medzi 25 najuznávanejších expertov sveta v oblastiach: liečba statínmi; LDL cholesterol; lipoproteíny a HDL cholesterol.
    Publikoval vyše 800 pôvodných článkov, recenzií, úvodníkov a knižných kapitol v oblasti hypertenzie, dyslipidémie, kardiológie, srdcovej chirurgie a stratifikácie rizika. Podľa ExpertScape patrí aj medzi 10 najlepších expertov na svete v odbore lipidov, terapie statínmi, cholesterolu a HDL cholesterolu. Je tiež členom F1000, šéfredaktorom mnohých časopisov, vrátane karentovaných alebo impaktovaných a recenzentom viac ako 80 medzinárodných časopisov, vrátane New England Journal of Medicine, European Heart Journal, Lancet Diabetes & Endocrinology, Circulation, Circulation Research, British Medical Journal a Journal of American College of Cardiology. Bol/je členom mnohých pracovných skupín v rámci EÚ a Poľskej republiky a je laureátom niekoľkých cien a ocenení.)
 

    

    Ako sa vyjadril dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., Maciej Banach získal profesorský titul už 12 rokov po ukončení svojho vysokoškolského štúdia, čo považuje za neuveriteľné. „Nemám na mysli iba rýchlosť, s ktorou získal tento odborník titul profesora vďaka svojej pracovitosti a cieľavedomosti, no parafrázujúc známy poľský film “Mastičkár“, nepoznám nikoho v oblasti preventívnej kardiológie, kto toho tak veľa dokázal za relatívne tak krátke obdobie... Nepoznám človeka v jeho veku, ktorý by si získal obdiv a uznanie aj od oveľa starších kolegov,“ konštatoval počas slávnostnej vedeckej rady vo svojom prejave na adresu prof. Banacha prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. podľa ktorého patrí tento lekár a vedec do svetovej špičky pri vývoji a testovaní nových liečiv, najmä v oblasti liečby porúch tukového metabolizmu.
    „Slovenská asociácia aterosklerózy pristúpila do vedeckej organizácie ILEP práve vďaka iniciatíve prof. Banacha, ktorý má z pozície jej lídra obrovský impakt na zavedenie moderných diagnostických a liečebných metód do praxe, vrátane Slovenskej republiky. Okrem toho už dnes prebieha intenzívna spolupráca s Prof. Banachom na širokom interdisciplinárnom projekte KSC MR Study, pred realizáciou sú viaceré stáže nielen na jeho pracovisku, ale aj na pracoviskách úzko spolupracujúcich spoločností združených v asociácii ILEP,“ zdôraznil dekan UPJŠ LF.


Životopis
Laudatio
Gratiarum actio

 


Posledná aktualizácia: 29.01.2020