Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí prilákal na Lekársku fakultu UPJŠ vyše sedemsto záujemcov o štúdium medicíny a zdravotníckych odborov

2minút, 18sekúnd

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa vo štvrtok 16. februára 2023 konal prezenčný Deň otvorených dverí, ktorý pritiahol viac ako sedemsto stredoškolákov z východoslovenského regiónu, aj iných kútov Slovenska. Program podujatia bol rozdelený na úvodnú časť v aule a pestré aktivity v posluchárňach a na ústavoch. V rámci úvodnej polhodinky v Aule LF privítal stredoškolákov, ich pedagógov a rodičov dekan fakulty prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ktorý im v krátkosti priblížil radosti i strasti medicíny, s ktorými sa lekári a iní zdravotníci stretávajú vo svojej každodennej praxi. Budovu fakulty a ponúkané študijné programy návštevníkom DOD predstavila hovorkyňa RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. a rôzne aspekty študentského života vykreslili zástupcovia študentských organizácií pôsobiacich na fakulte – prezident Spolku medikov mesta Košice Samuel Paľo a prezidentka Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Katarína Vendeľová. Otvorenia DOD sa zúčastnila prednostka I. stomatologickej kliniky doc. MUDr. Silvia Timková, PhD. a iní koordinátori nasledujúcich aktivít. Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur a po nej sa študenti rozišli do ďalších posluchární a na vybrané pracoviská, kde nich čakali pestré aktivity ilustrujúce štúdium doktorských študijných programov všeobecné a zubné lekárstvo i zdravotníckych odborov ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy.

Okrem zaujímavých prednášok venovaných rôznym študijným programom čakali na návštevníkov DOD aj zaujímavé videá, modely ľudského tela, skutočné kosti a zuby, okrem toho si mohli vyskúšať rozličné chirurgické pomôcky, či vŕtanie zubov na zubnom trenažéri. Na dni otvorených dverí sa prezentovali ak viaceré pracoviská, napríklad Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktorého pracovníci po prezentácii využitia virtuálnej reality v prednáškovej miestnosti vzali zvedavcov aj svojich priestorov na prehliadku špičkových simulátorov slúžiacich na výučbu. Návštevníci DOD tiež mohli navštíviť Združenú tkanivovú banku a Laboratórium výskumných biomodelov. V informačných stánkoch získali informácie týkajúce sa prijímacieho konania a prípravného testu a v rámci študentských aktivít im medici študujúci všeobecné lekárstvo zmerali hladinu cukru v krvi, tlak, pulz a obsah tuku a študenti zubného lekárstva ich inštruovali v oblasti ústnej hygieny a popri tom porozprávali o veselom študentskom živote.

Tlačová správa
zdravoteka.sk


Študuj na UPJŠ