Prejsť na obsah

Naši študenti radili Slovákom, ako sa starať o ústne zdravie

2minút, 48sekúnd

V Košiciach vyvrcholila v utorok 12. septembra 2023 najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“, ktorú zorganizovali naši medici už po jedenásty krát.

Študenti zubného lekárstva z navštívili počas jedenástich dní dokopy 20 slovenských miest a poskytli praktickú inštruktáž ohľadom čistenia zubov vyše desaťtisíc osobám. V metropole východu boli 12.9. k dispozícii širokej verejnosti v čase medzi desiatou a osemnástou hodinou pred Urbanovou vežou a robili praktické inštruktáže Košičanom symbolicky počas Európskeho dňa ústneho zdravia.

„Čistenie zubov sa považuje za banálnu záležitosť, avšak každoročne sa ako organizátori celoslovenskej roadshow SPOLU ZA KRÁSNY A ZDRAVÝ ÚSMEV presviedčame o tom, že správna technika chýba mnohým bez ohľadu na vek a vzdelanie. Teší nás, že môžeme občanom v rôznych mestách priblížiť správnu starostlivosť o ústnu dutinu a použitie rôznych pomôcok – klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej a medzizubnej kefky, či dentálnej nite, ktorých kombinácia spoločne so správnou technikou zaručí úspech v podobe zdravého chrupu a krásneho úsmevu,“ hovorí národná koordinátorka Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu a študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Bianka Felegiová.

Ušľachtilú aktivitu študentov zubného lekárstva oceňuje rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Ako zdôrazňuje, lekárska fakulta a univerzita môžu byť právom hrdé na študentov medicíny, ktorí organizujú podujatie takéhoto rozsahu a významu naprieč celým Slovenskom. „Zlou hygienou ústnej dutiny môžu začať skutočne závažné zápalové ochorenia, preto je edukácia takého veľkého množstva obyvateľov veľkým prínosom. Okrem toho táto roadshow prispieva popularizácii odboru zubného lekárstva a napomáha znižovať zakorenený strach ľudí z návštevy ambulancie zubárov,“ poznamenáva rektor Daniel Pella.

Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. „je podujatie SPOLU ZA KRÁSNY A ZDRAVÝ ÚSMEV nielen veľkým benefitom pre zdravie laickej verejnosti, ale súčasne popri tom získavajú študenti zubného lekárstva cenné skúsenosti pre svoj budúci kontakt s pacientmi. Aj preto je Lekárska fakulta UPJŠ od samého začiatku odborným garantom podujatia a podporuje ho aj finančne počas celej existencie jeho trvania.“

Ako dodáva prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku na UPJŠ LF MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH, „zdravá dutina ústna je odrazom celkového zdravia organizmu a je treba zdôrazniť, že dobrou starostlivosťou o náš chrup a ďasná pomáhame predchádzať mnohým ochoreniam a znižovať prípadné náklady na liečbu poškodených zubov.“

Sme hrdí na našich študentov, ktorí počas roadshow odvádzajú veľmi dobrú prácu čo sa týka jej organizácie, logistiky aj množstva zrealizovaných inštruktáží.

Viac:
Tlačová správa
Napísali o nás


Študuj na UPJŠ