Prejsť na obsah

Naši študenti zubného lekárstva získali Cenu rektora

3minút, 0sekúnd

V pondelok 18. septembra 2023 sa uskutočnilo v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ slávnostné otvorenie akademického roka 2023/24 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za účasti prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1999-2004 Rudolfa Schustera, rektora prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., poverených prorektorov prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., Dr. h. c. prof. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD., prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc., doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD., univerzitnej profesorky, JUDr. Ľudmily Elbert, PhD. a Dr. h. c. prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., predsedníčky Akademického senátu UPJŠ LF prof. MUDr. Jany Kaťuchovej, PhD., MBA, dekanov všetkých fakúlt univerzity, zástupcov výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ a ďalších hostí, medzi ktorými bolo množstvo pedagógov a študentov UPJŠ.

Rektor UPJŠ profesor Daniel Pella vo svojom príhovore zdôraznil okrem iného dôležitosť procesu posudzovania vnútorného systému kvality UPJŠ pracovnou skupinou Slovenskej akreditačnej agentúry v nasledujúcom období. V tejto súvislosti navštívia v dňoch 21. až 28. septembra odborníci z radov slovenských a zahraničných posudzovateľov Lekársku fakultu UPJŠ, kde sa uskutočnia rozhovory so študentami, pedagógmi fakulty a so zástupcami z praxe.

Ako zdôraznil vo svojom príhovore dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., naša fakulta je najstaršou a najväčšou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s dôležitým poslaním vychovávať novú generáciu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. Fakulta preto sleduje moderné trendy v zdravotníctve aj školstve a s ohľadom na skvalitnenie výučbového procesu zakomponuje do výučby tiež najnovšie možnosti v podobe telemedicíny a počítačovej umelej inteligencie – tak ako sme už v minulosti prirodzene zachytili nový trend výučby pomocou simulátorov a virtuálnej medicíny.

„Nové trendy rozhodne prispievajú aj zlepšovaniu zdravia pacientov a zdravie je nepochybne to najcennejšie, čo máme,“ zdôraznil dekan Peter Jarčuška, ktorý tiež vo svojom príhovore poďakoval bývalému vedeniu univerzity pod vedením prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. za podporu Lekárskej fakulte v uplynulých rokoch. Zároveň zdôraznil potrebu jednoty všetkých zložiek univerzity v záujme úspechu.

Ako veľký fanúšik FC Liverpool zdôraznil motto ‚You’ll Never Walk Alone – Nikdy nebudeš kráčať sám‘. „Keď budeme všetci na tejto univerzite ťahať za jeden povraz, zlepší sa kvalita výučby našich študentov, i kvalita života na Slovensku,“ zdôraznil dekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

V rámci slávnostného programu otvorenia nového akademického roka sa konalo aj odovzdávanie Cien rektora za výnimočné činy a úspechy zamestnancom a študentom univerzity. Medzi ocenenými bol tento rok aj kolektív Slovenského spolku študentov zubného lekárstva – miestna organizácia v Košiciach za osvetu a popularizáciu témy ústneho zdravia, najmä za participáciu na organizácii úspešnej celoslovenskej roadshow „Spolu za krásny a zdravý úsmev“, ktorej 11. ročník sa konal počas septembra tohto roku v dvadsiatich slovenských mestách. Našim študentom srdečne gratulujeme!

Viac


Študuj na UPJŠ