Prejsť na obsah

Aktuality

Dekan UPJŠ LF ocenil najlepšie diplomové práce

Dekan lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ocenil 23. januára 2024 troch študentov za ich kvalitné diplomové práce. Všeobecné lekárstvo: Dominika Matiová za diplomovú prácu „Tubulizovaný žalúdok ako náhrada po resekcii pažeráka: možnosti ako zamedziť ischemickému poškodenie v experimente“. Vedúcim práce bol doc. MUDr. Ivan Kováč, PhD. z II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. … Čítať ďalej
24. januára 2024

ERASMUS+ Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami: Kooperačné partnerstvá v sektore vysokoškolského vzdelávania

Táto príležitosť umožňuje zapojeným organizáciám získavať skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce a posilňovať svoje kapacity, ale tiež vytvárať vysoko kvalitné inovatívne výstupy. Hlavným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, zvyšovať schopnosť spoločného pôsobenia na nadnárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny … Čítať ďalej
22. januára 2024

Výzva na dlhodobú študentskú mobilitu ŠTÚDIUM a STÁŽ v AR 2024/2025 otvorená!

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2022-2029. Program poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí … Čítať ďalej
18. januára 2024

Otvorenie Centra medicínskeho vzdelávania UPJŠ LF 

27. Septembra 2023 akademický senát Lekárskej fakulty UPJŠ schválil návrh na zmenu Organizačnej štruktúry UPJŠ LF o vytvorenie Centra medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po niekoľkých mesiacoch diskusií a plánovania sa Centrum otvorilo ako samostatná jednotka, ktorej úlohou bude koordinovanie svojej činnosti. Činnosť centra bude spočívať v niekoľkých pilieroch: inštitucionálna podpora … Čítať ďalej
10. januára 2024

VYHLÁSENIE VEDENIA LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ K STREĽBE NA PRAŽSKEJ UNIVERZITE

Univerzity sú stáročia miestom, kde prebieha vzdelávanie mladých ľudí nezávisle od svetskej a cirkevnej moci. Absolventi univerzít boli hybnou silou, ktorá zabezpečila zlepšenie života prakticky na celom svete. Študent univerzity by mal mať okrem túžby po vedomostiach cítenie humanistu – nenávisť a agresivita v žiadnom prípade nepatria na akademickú pôdu.   Vo štvrtok 21. decembra … Čítať ďalej
22. decembra 2023

Vianočný pozdrav dekana

Milí zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ,želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov plné lásky a pokoja a v novom roku veľa zdravia, lásky a splnených prianí. Peter Jarčuška
20. decembra 2023

Uskutočnilo sa koncoročné stretnutie zamestnancov spojené s ocenením jubilantov a vynikajúcich študentov

V košickom Dome umenia sa v stredu 13. decembra 2023 uskutočnilo stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ organizované dekanom prof. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD. a miestnou odborovou organizáciou pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. Pozvanie na slávnostnú recepciu prijali okrem asi päťstovky zamestnancov LF aj členovia vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na čele s rektorom … Čítať ďalej
14. decembra 2023

Podporili sme adventnú kvapku krvi

Študenti aj členovia vedenia našej lekárskej fakulty sa rozhodli podporiť adventnú kvapku krvi, ktorá odštartovala v stredu 6. decembra 2023 mobilným odberom v Pavilóne zdravia UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach. Prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. a prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku … Čítať ďalej
7. decembra 2023

Program L’Oréal – UNESCO Pre ženy hľadá nadané vedkyne

Milé kolegyne venujúce sa vede, registrácia do 8. ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená. Nepremeškajte možnosť uchádzať sa o jedno z troch ocenení. Pre víťazky je pripravená štedrá finančná odmena v celkovej výške 21 000 eur na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj. Prihlásiť sa do programu môžu záujemkyne … Čítať ďalej
1. decembra 2023

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

Vo štvrtok 23. novembra 2023 sa v Aule UPJŠ LF uskutočnili slávnostné imatrikulácie študentov 1. ročníka všetkých študijných programov na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Slávnostného aktu imatrikulácie študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, fyzioterapie, verejného zdravotníctva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve sa v zastúpení dekana prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. zúčastnila študijná prodekanka … Čítať ďalej
28. novembra 2023

Dekan Peter Jarčuška ocenil excelentných študentov

Pochvalné uznanie dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností odovzdal pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu v pondelok 20. novembra 2023 dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dvadsiatim piatim excelentným študentom rôznych študijných programov. Odovzdávania ocenení sa zúčastnili aj traja študijní prodekani – prodekanka pre pedagogickú činnosť … Čítať ďalej
24. novembra 2023

Študuj na UPJŠ