Prejsť na obsah

Predstavujeme nových prodekanov

1minút, 10sekúnd

V súvislosti so zmenou vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach došlo v utorok 22. augusta 2023 súčasne k zmene na niektorých prodekanských funkciách na našej fakulte. Poverovacie dekréty odovzdal novým prodekanom dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a zaprial im veľa síl, entuziazmu a úspechov v tejto zodpovednej funkcii.

Novými prodekanmi sú:

  • prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH. – prodekanka pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
    namiesto prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý sa stal novým rektorom UPJŠ v Košiciach
  • doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. – prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy
    namiesto prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., ktorá je na UPJŠ poverená výkonom agendy prorektora pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium
  • doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univerzitná profesorka – prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1.-3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo
  • doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. – prodekan pre pedagogickú činnosť v 4.-6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo


Povereným prodekanom srdečne gratulujeme! a prajeme veľa pracovných úspechov!
Taktiež srdečne gratulujeme novému vedeniu UPJŠ a želáme pánovi rektorovi a novým prorektorom pevné zdravie a veľa tvorivých síl!

vedenie UPJŠ
vedenie LF


Študuj na UPJŠ