Prejsť na obsah

Trojica študentov si prevzala ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu

1minút, 9sekúnd

Ocenenia za najlepšiu diplomovú prácu odovzdal v utorok 7. marca 2023 dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. trom študentom. Dvadsiatku prihlásených prác posudzovala päťčlenná komisia, ktorá vybrala víťazov v týchto kategóriách:

Všeobecné lekárstvo: Gabriela Gyimesiová s diplomovou prácou nazvanou „SÚDNOLEKÁRSKA ANALÝZA SMRTEĽNÝCH OTRÁV ETYLALKOHOLOM A METYLALKOHOLOM“, ktorej školiteľkou bola doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. z Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ LF

Zubné lekárstvo: Dávid Mihálik s diplomovou prácou „VPLYV ORTODONTICKEJ LIEČBY NA ZÁPALOVÉ MARKERY V ÚSTNEJ DUTINE“ vypracovanou pod vedením RNDr. Petra Bobera, PhD. z Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF

General Medicine: Martin Turek s diplomovou prácou „CARDIOVASCULAR RISK CATEGORIES EVALUATION – CURRENT STATUS AND FUTURE PERSPECTIVES“ vedenou školiteľom prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. z II. kardiologickej kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

Študenti si prevzali ocenenia na porade vedenia UPJŠ LF. Dekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. autorom najlepších diplomových prác obhájených v tomto akademickom roku s potešením zagratuloval, zaželal im všetko dobré do ďalšieho štúdia a vyjadril presvedčenie, že po absolvovaní štúdia na našej lekárskej fakulte ostatnú pracovať na Slovensku.


Študuj na UPJŠ