Prejsť na obsah

Uskutočnil sa Jeden deň vysokoškoláka na Lekárskej fakulte UPJŠ

3minút, 7sekúnd

V dňoch 24.-25. mája 2023 sa na našej fakulte konalo podujatie pre študentov stredných škôl nazvané Jeden deň vysokoškoláka UPJŠ, v rámci ktorého sa uskutočnilo desať prednášok a cvičení na rôzne témy.
V stredu v budove na Triede SNP 1 v Košiciach
‣ Na úvodnom stretnutí poskytla PR manažérka RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. stredoškolákom informácie o Lekárskej fakulte UPJŠ, akreditovaných študijných programoch
MVDr. Natália Hvizdošová, PhD. v prednáške KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM (ukážka z predmetu Anatómia I) objasnila anatomickú stavbu srdca a popis malého a veľkého krvného obehu
MDDr. Naďa Homzová v prednáške LIEČBA NÁHRYZOVOU DLAHOU (ukážka z predmetu Protetika zubného lekárstva) vysvetlila príčiny a liečbu ochorenia nazvaného bruxizus, ktoré predstavuje nadmerné zatínanie a škrípanie zubov počas spánku a zanecháva trvalé škody na stave chrupu, alebo v podobe poškodenia temporomandibulárnych kĺbov a žuvacích svalov, pričom neraz spôsobuje aj napätie v oblasti tváre a bolesti hlavy
MUDr. Jakub Gazda, PhD. v prednáške DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE (ukážka z predmetu Interná medicína I) hovoril o príčinách a možnostiach liečby artériovej hypertenzie, ktorá predstavuje ochorenie spojené so zvýšeným tlakom v tepnách telového krvného obehu a je významným rizikovým faktorom pre vznik ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody
MDDr. Vladislava Šaková na praktickom cvičení AKO PREDÍSŤ VZNIKU ZUBNÉHO KAZU (ukážka z predmetu Protetika zubného lekárstva) radila, ako predchádzať vzniku zubného kazu, ktorý predstavuje chronické infekčné neprenosné ochorenie a je najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením ľudského organizmu spojeným s mikrobiálnou infekciou kalcifikovaných tkanív, pričom správnou dentálnou hygienou vieme jeho vzniku predísť
PhDr. Jana Sušinková, PhD. na seminári nazvanom ZÁSADY PRVEJ POMOCI V ŽIVOT OHROZUJÚCICH SITUÁCIÁCH v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny (ukážka z predmetu Prvá pomoc) vysvetlila zásady postupov kardiopulmunálnej resuscitácie a možnosti použitia automatického externého defibrilátora
PhDr. Jana Michalková, PhD. v prednáške MONITORING VITÁLNYCH FUNKCIÍ (ukážka z predmetu Základy zdravotnej starostlivosti 2) objasnila sledovanie a záznam krvného tlaku, pulzu, dychu, telesnej teploty a saturácie kyslíkom u pacienta v rámci ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
doc. MUDr. Silvia Timková, PhD. v prednáške VPLYV MODERNÉHO FAJČENIA NA ÚSTNU DUTINU (ukážka z predmetu Parodontológia 3) hovorila o rôznych formách fajčenia, medzi ktoré patrí klasický tabak, žuvací tabak a elektronické cigarety, a ich vplyve na ústnu dutinu, pričom porovnávala nebezpečnosť jednotlivých foriem na ústne zdravie

Vo štvrtok čakali stredoškolákov ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa študijného programu fyzioterapia v posluchárňach Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP na Rastislavovej 43 v Košiciach
‣ Prednáška doc. PhDr. Viliama Knapa, PhD., MHA, MPH KINEZIOLÓGIA CHRBTICE (ukážka z predmetu Kineziológia), v rámci ktorej hovoril o analýze kineziologického rozboru chrbtice, základných pohyboch chrbtice, meraní chrbtice a nových trendoch diagnostiky chrbtice
‣ Cvičenie vedené docentom Viliamom Knapom nazvané SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA (ukážka z predmetu Metódy kinezioterapie), v rámci ktorého objasnil princíp senzomotoriky, delenie proprioreceptorov, prvky Freemanovej techniky v senzomotorike, nácvik malej nohy a posturomed

Tlačová správa


Študuj na UPJŠ