Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2012

13minút, 47sekúnd

 

   
FEBRUÁR 2012
Vedecká schôdza doktorandov
Termín konania: 2.2.2012 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň 1, UPJŠ LF Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
Odborný seminár Cumulus, s.r.o., Košice v spolupráci s Roche Slovensko, s.r.o.
Termín konania: 23.2.2012 o 14.30 hod.
Miesto konania: Kultúrne stredisko Južan, Smetanova 4, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura
Koordinátori: Ing. Tatiana Godarská, Roche Slovensko, s.r.o.
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
MUDr. Vojtech Popik, Cumulus, s.r.o. Košice
Poznámka: Program
 
MAREC 2012
Spoločný seminár projektov financovaných z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ riešených na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Termín konania: 21.3.2012 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P1, UPJŠ LF Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
Prezentácia projektov: CEMIO, NEUREG, CEBT, POKIMP
Poznámka: Pozvánka
 
Spoločný seminár projektov financovaných z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ riešených na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Termín konania: 28.3.2012 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P4, UPJŠ LF Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
Prezentácia projektov: SEPO, SEPO II, CEVA I, CEVA II, PROBIO, PROBIOTECH
Poznámka: Pozvánka
 
APRÍL 2012
Slávnostná vedecká schôdza III. internej kliniky UNLP a UPJŠ
Termín konania: 2.4.2012 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň 1, UPJŠ LF Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura
Koordinátor: Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., prodekan UPJŠ Lekárskej fakulty, Košice
Poznámka: Program
 
Vedecko-pracovná schôdza venovaná nedožitým 90-tinám doc. MUDr. Jozefa Medveckého CSc.
Termín konania: 3.4.2012 o 15.00 hod.
Miesto konania: Zasadačka VšZP, Senný trh č.1, Košice
Organizujúce subjekty: I. a II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD., prednosta II. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD., prednosta I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
Spoločný seminár projektov financovaných z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ riešených na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Termín konania: 11.4.2012 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P1, UPJŠ LF Košice, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
Prezentácia projektov: CEEPM, BIODIAG, DIAGONKO
Poznámka: Pozvánka
 
XI. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania: 11. – 12. apríla 2012
Miesto konania: Posluchárenský trakt, Aula LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave,
I. stomatologická klinika – Košice,
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – Košice,
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach,
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice,
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.,
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.,
Doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc., mim. prof.,
MUDr. Jozef Minčík, PhD.,
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Poznámka: Pozvánka
 
XIX. Memoriál prof. MUDr. Františka Póra
Termín konania: 16.4.2012 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. pavilón, UNLP Košice, Rastislavova 43
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 25.4.2012 o 8.00 hod.
Miesto konania: Posluchárne P1, P3 a PA na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan UPJŠ LF
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
3. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 25. – 27. apríla 2012
Miesto konania: Športovo-rekreačné stredisko JAHODNÁ pri Košiciach
Organizujúce subjekty: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Košiciach, Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko
Slovenská súdnolekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti
Koordinátori: MUDr. Nikita Bobrov, CSc., Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF v Košiciach
MUDr. Vlasta Vyhnálková, SLaPA pracovisko ÚDZS v Košiciach
Poznámka: Program
 
MÁJ 2012
Odborný seminár Spolku lekárov v Košiciach
Termín konania: 24.5.2012 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň Prof. Schwarza (č. 2), UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Pozvánka
 
XXII. Diabetologické dni
Termín konania: 30. mája – 1. júna 2012
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská diabetologická spoločnosť
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., prednosta IV. internej kliniky UPJŠ LF a UN LP
Poznámka: Prvá informácia
 
JÚN 2012
29. pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 7. – 8. júna 2012
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica
I. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Koordinátor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednosta I. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2012
Date: 12th – 14th June 2012
Congress Venue: Double Tree by Hilton, Hlavná 1, 04001 Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., PhD., DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
V. Neonatal Conference in Košice
Date: 18th – 20th June 2012
Congress Venue: Lecture Room P 5, Pavol Jozef Šafárik University, Kostlivého 1, Košice
Organizing Subjects: MF UPJŠ and PFH Košice
Novorodenec.sk n.o., Košice
Neonatal Clinic and NICU of MF UPJŠ and PFH in Košice
Coordinator: Peter Krcho MD.PhD., MF UPJŠ and PFH Košice
Congress Language: English
Web: Program
 
4th International Student Medical Congress Košice (ISMCK`12)
Date: 26th – 29th June 2012
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University – Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subjects: The Association of Medical Students in Košice
Edumed, n.o.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinators: Tamás Ötvös
Prof. Leonard Siegfried, MD, PhD
Prof. Pavol Jarčuška, MD, PhD
Prof. Ladislav Mirossay, MD, PhD, DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.ismck.com/
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 29. – 30. júna 2012
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP v Košiciach
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Poznámka: Program
 
SEPTEMBER 2012
Využitie experimentálnych metód pri ochrane zdravia obyvateľstva a životného prostredia
Termín konania: 11. – 12. septembra 2012
Miesto konania: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta – Poslucháreň P4, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Koordinátor: doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD., Katedra chémie HF TU v Košiciach
Poznámka: Prihláška
 
VI. Slovenský chirurgický kongres
XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Termín konania: 12. – 14. septembra 2012
Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., prednosta I. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
Web: http://progress.eu.sk/kongresy/chirurg12/
 
Zlepšovanie kvality života u pacientov s primárnou imunodeficienciou
Termín konania: 19. septembra 2012 o 15.00 hod.
Miesto konania: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta – Poslucháreň P2, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Diagnostické a výskumne centrum Jeffrey Modell nadácie pre primárne imunodeficiencie pri DFNsP Bratislava
Koordinátori: Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD., DFNsP Bratislava
MUDr. Norbert Lukán, PhD., vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
6. Pracovná konferencia II. kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
IV. Démantov deň
Termín konania: 27. septembra 2012
Miesto konania: Poslucháreň P1, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., II. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
6. košický kurz regionálnej anestézie
Termín konania: 27. – 28. septembra 2012
Miesto konania: Ústav anatómie UPJŠ Košice, Šrobárova 2
Organizujúce subjekty: I. KAIM, UNLP, Košice
Ústav anatómie UPJŠ LF Košice
OAIM, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Wexham Park Hospital, Slough
Aberdeen Royal Infirmary, Aberdeen
Craigavon Area & Daisy Hill Hospitals, Craigavon
Spoločnosť pre kriticky chorých
Koordinátor: Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta I. KAIM UPJŠ LF Košice
Poznámka: Upútavka, Program
 
XIV. konferencia mladých pediatrov
Termín konania: 28. septembra 2012
Miesto konania: Poslucháreň P1, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., II. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
OKTÓBER 2012
XVIII. Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach, v spolupráci s obcou Ruskov, pre všeobecných lekárov pre dospelých
Novinky v kardiovaskulárnej medicíne
Termín konania: 1. októbra 2012 o 16.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a ÚEM UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
Autumn HBSC meeting in Košice
Date: 25th – 27th October 2012
Meeting Venue: The Faculty of Business Economics, University of Economics, Tajovského 13, Košice
Organizing Subjects: Department of Health Psychology, Institute of Public Health, Medical Faculty P.J. Šafárik University
Social Program Evaluation Group, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada
The Faculty of Business Economics, University of Economics in Bratislava, Košice
World Health Organization, Country Office in Slovakia
Visegrad fund
Coordinator: Doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
Meeting Language: English
Web: http://www.lf.upjs.sk/hbsckosice
 
XX. Memoriál profesora MUDr. Jána Kňazovického
Spomíname na našich učiteľov a kolegov
Termín konania: 29. októbra 2012 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P2, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátori: Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., II. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ LF
Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., I. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2012
10th International Nephrological Symposium
Metabolic changes in chronic renal failure on the occasion of the life and professional jubilee of professor Miroslav Mydlík, MD, DSc.
Date: 6th November 2012
Venue: Great Hall on the Theological Faculty, Hlavná 89, Košice
Organizing Subjects: Slovak Medical Society
Medical Society in Košice
Slovak Society of Nephrology
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine
Louis Pasteur University Hospital in Košice
Regional Medical Chamber in Košice
Coordinator: Dipl. Ing. Katarína Derzsiová
Comment: Program
 
Košický deň cievnej chirurgie
Termín konania: 9. novembra 2012 o 9.00 hod.
Miesto konania: Kongresová sála VÚSCH, a.s. na 3. poschodí, Ondavská 8, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
Koordinátor: Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Poznámka: Pozvánka
Web: http://cievna-chirurgia-kosice.sk/
 
Kazuistiky
Termín konania: 19. novembra 2012 o 15.00 hod.
Miesto konania: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta – Seminárna miestnosť na 2. poschodí, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednostka I. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
XXI. Schwarzov deň
Najnovšie trendy v gynekologickej operačnej liečbe
Termín konania: 23. novembra 2012
Miesto konania: Košice, Hotel DoubleTree by Hilton
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Poznámka: Pozvánka
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
MEFANET 2012
Termín konania: 27. – 28. novembra 2012
Miesto konania: Brno, Hotel International
Organizujúce subjekty: Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
Koordinačná rada MEFANET
Koordinátor za UPJŠ LF: Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Web: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference
 
DECEMBER 2012
VIII. Mikulášske dni alergie
Termín konania: 3. decembra 2012 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P1, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD., IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Poznámka: Program
 
4. kurz CEEA
Termín konania: 5. – 7. decembra 2012
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
História medicíny
Termín konania: 17. decembra 2012 o 15.00 hod.
Miesto konania: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Koordinátori: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov Košice
MUDr. Marta Jiroušková, predseda Klubov zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach
Poznámka: Program
 
 

 


Študuj na UPJŠ