Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2015

9minút, 39sekúnd

   
JANUÁR 2015
Vedecká pracovná schôdza I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF
pri príležitosti životného jubilea profesora Kafku
Termín konania: 19. januára 2015 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 3 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., Psychiatrická klinika LF UK Bratislava
Poznámka: Program
 
MAREC 2015
XVIII. slovenský otologický deň 2015
Termín konania: 8. – 11. marca 2015
Miesto konania: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP a UPJŠ LF Košice
Organizujúce subjekty: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP a UPJŠ LF Košice,
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UN a LFUK Bratislava,
Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
Koordinátori: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Poznámka: Program
 
Svetový deň ústneho zdravia
Termín konania: 20. marca 2015
Miesto konania: kongres – Poslucháreň P1 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice,
stan pred Magistrátom mesta Košice
Organizujúce subjekty: I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice,
Slovenská komora zubných lekárov,
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
Koordinátori: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Poznámka: Pozvánka
Kongres
 
APRÍL 2015
Kazuistiky I. internej klinky UNLP a UPJŠ LF
Termín konania: 13. apríla 2015 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1 UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Mikuláš Szakács
Poznámka: Program
 
XIV. stomatologické dni Košice
Termín konania: 15. – 16. apríla 2015
Miesto konania: Posluchárenský trakt, aula LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave,
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice,
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach,
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice I.,
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., MUDr. Dušan Hrubala, CSc.,
MUDr. Jozef Minčík, PhD., MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.,
MUDr. Jozef Ivančo, CSc., MUDr. Marcela Šestáková, PhD.
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 22. apríla 2015
Miesto konania: Posluchárne P1 a P3 na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
XXII. memoriál profesora Františka Póra
Termín konania: 27. apríla 2015 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. pavilón UN LP Košice, Rastislavova 43
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.,
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka: Program
 
MÁJ 2015
Pracovná vedecká schôdza Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UNLP a UPJŠ LF
Termín konania: 11. mája 2015 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1 UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Poznámka: Program
 
Poruchy imunity v detskom veku
Termín konania: 18. mája 2015 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1 UPJŠ LF, Košice, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Poznámka: Program
 
15. vedecko-pedagogická konferencia učiteľov biochemických odborov lekárskych fakúlt v SR a ČR
Termín konania: 21. – 23. mája 2015
Miesto konania: Poslucháreň P2 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Slovenská lekárska spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu,Východoslovenská pobočka – Košice
Koordinátor: Prof. Ing. Mária Mareková, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Poznámka: www stránka konferencie
 
Dies Jessenii XXI.
Termín konania: 28. – 29. mája 2015
Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., prednosta I. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UN LP
Poznámka: Program
 
JÚN 2015
XXXIV. dni mladých internistov
Termín konania: 4. – 5. júna 2015
Miesto konania: Veľká a malé posluchárne teoretických ústavov LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultnej nemocnice)
Organizujúce subjekty: Česká internistická společnost
Slovenská internistická spoločnosť
Lékařska fakulta UP v Olomouci
Fakultní nemocnice v Olomouci
Spolek lékařů JEP v Olomouci
III. interná klinika LF UP a FN Olomouc
Garant podujatia: Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., prednosta III. internej kliniky LF UP a FN Olomouc
Poznámka: Program
 
XI. slovenský pediatrický kongres
Termín konania: 4. – 6. júna 2015
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Koordinátor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Poznámka: Program
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2015
Date: 23rd – 25th June 2015
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
7th International Student Medical Congress Košice (ISMCK`15)
Date: 24th – 26th June 2015
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University – Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subjects: The Association of Medical Students in Košice
Edumed, n.o.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinator: Lukáš Migaľ
Congress Language: English
Web: http://www.ismck.com/
 
SEPTEMBER 2015
XVIII. slovenský kongres úrazovej chirurgie
Dni primára Bauera
Termín konania: 17. – 18. septembra 2015
Miesto konania: Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice
Organizujúce subjekty: Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
Poznámka: Program, Program sesterskej sekcie
 
Súčasné trendy vzdelávania vo fyzioterapii
Termín konania: 25. septembra 2015
Miesto konania: TeleDom, Timonova 27, Košice
Organizujúce subjekty: Klinika fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.
Poznámka: Program
 
XXI. Vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Ruskov
Termín konania: 28. septembra 2015
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
V4 High-level Meeting on NCDs „Priority actions for the prevention and management of chronic diseases“
Termín konania: 28. – 29. septembra 2015
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Ministerstvo zdravotníctva SR, Inštitút pre zdravotnú politiku
World Health Organisation, Regional Office for Europe
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach; Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny
Slovenská asociácia verejného zdravia – SAVEZ
Koordinátor: Mrg. Iveta Rajničová Nagyová, PhD.
Poznámka: Program, web-stránka konferencie
 
OKTÓBER 2015
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 15. októbra 2015 o 13.45 hod.
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Poznámka: Program, Návratka na seminár
 
IV. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca. DrSc.
Nové poznatky v oblasti fyziológie a patofyziólogie
Termín konania: 26. októbra 2015 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
II. košický Lichtenbergov urologický deň
Robotika v urológii
Termín konania: 30. októbra 2015
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská urologická spoločnosť
Urologická klinika UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2015
Košický deň cievnej chirurgie
Termín konania: 12. – 13. novembra 2015
Miesto konania: Kongresová sála VÚSCH, a.s., 3. posch. Ondavská 8, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH
Koordinátor: Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Poznámka: Pozvánka, Program
 
XXIV. Schwarzov deň
Viacplodová gravidita
Sexuálna agresia z multidisciplinárneho pohľadu
Termín konania: 20. novembra 2015
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Poznámka: Pozvánka, Program
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Termín konania: 25. novembra 2015 o 10.00 hod.
Miesto konania: Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
PAMIDA s.r.o.
Koordinátor: MVDr. Alojz Bomba, DrSc., prednosta Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Poznámka: Pozvánka
   
Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR
Termín konania: 27. – 28. novembra 2015
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na UPJŠ LF
Ing. Jaroslav Majerník, PhD., Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF
Mgr. Zuzana Tomková, Referát pre vedu a výskum UPJŠ LF
Poznámka: Viac informácií nájdete na adrese: http://www.lf.upjs.sk/SVK2015
   
DECEMBER 2015
1. kurz CEEA
Termín konania: 2. – 4. decembra 2015
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Európska spoločnosť anestéziológie
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
 

 


Študuj na UPJŠ