UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

15. vedecko-pedagogická konferencia učiteľov biochemických odborov lekárskych fakúlt v SR a ČR

Termín konania: 21. – 23. máj 2015
Miesto konania: Poslucháreň P2 UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu,
Východoslovenská pobočka - Košice
Koordinátor: Prof. Ing. Mária Mareková, CSc.,
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Poznámka: http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biochemia/

Pozvánka | Prihláška | Abstrakt | Termíny | Program | Ubytovanie | Doprava | Fotogaléria

Posledná aktualizácia: 12.02.2020