Prejsť na obsah

Výberové konania pre VŠ učiteľov

0minút, 42sekúnd


Výberové konanie na obsadenie 2 pracovné miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Klinike detí a dorastu UPJŠ LF a DFN … (20.06.2024)
Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na chirurgiu na I. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP… (20.06.2024)
Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Klinike dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP … (20.06.2024)
Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF.… (20.06.2024)
Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na I. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP … (20.06.2024)


Študuj na UPJŠ