Prejsť na obsah

Výberové konania pre VŠ učiteľov

6minút, 57sekúnd
 • berové konanie na obsadenie 2 funkčných miest profesorov v študijnom odbore zubné lekárstvo na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice … (1.6.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Ústave patologickej fyziológie UPJŠ LF… (29.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na chirurgiu na Klinike srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE … (29.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Klinike rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UNLP … (29.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave anatómie UPJŠ LF … (23.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na II. internej klinike UPJŠ LF a UNLP … (23.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP s rozsahom pracovného času 37 a ½ hodiny týždenne … (23.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP s rozsahom pracovného času 18 a ¾ hodiny týždenne … (23.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP s rozsahom pracovného času 37 a ½ hodiny týždenne … (23.5.2023)
 • berové konanie na obsadenie 2 pracovných miest vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s. s pracovným úväzkom 15 hodín týždenne) … (24.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP … (24.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP … (24.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na I. stomatologickej klinike UPJŠ LF a UNLP … (24.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s. … (24.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na Klinike angiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.… (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP … (11.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice (s pracovným úväzkom 15 hodín týždenne) … (11.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na neurológiu na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na chirurgiu na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore farmácia so zameraním na farmakológiu na Ústave farmakológie UPJŠ LF … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na anatómiu, histológiu a embryológiu na Ústave anatómie UPJŠ LF … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na gynekológiu a pôrodníctvo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na Klinike gerontológie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša, n. o. … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na Klinike gerontológie a geriatrie UPJŠ LF a Nemocnica sv. Michala, a.s. … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na chirurgiu na Klinike úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest docentov v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na klinickú biochémiu na Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na Ústave verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ LF … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na klinickú biochémiu na Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na chirurgiu na Klinike úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na Klinike gerontológie a geriatrie UPJŠ LF a Nemocnica sv. Michala, a.s. … (10.5.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach … (09.05.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave ošetrovateľstva UPJŠ LF … (04.05.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike angiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. s rozsahom pracovného času 18 a ¾ hodiny týždenne … (19.04.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Klinike dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP … (19.04.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Klinike rádioterapie a onkológie UPJŠ LF a VOÚ a. s. … (19.04.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF … (05.04.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF … (05.04.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF … (05.04.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP … (05.04.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave lekárskej biológie UPJŠ LF … (05.04.2023)

Študuj na UPJŠ