Prejsť na obsah

Výberové konania pre VŠ učiteľov

1minút, 54sekúnd
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na II. internej klinike UPJŠ LF a UNLP… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF.… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Ústave anatómie UPJŠ LF.… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na normálnu a patologickú fyziológiu na Ústave patologickej fyziológie UPJŠ LF… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na anatómiu, histológiu a embryológiu na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na neurológiu na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na Klinike hematológie a onkohematológie UPJŠ LF a UNLP… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na chirurgiu na Klinike cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na vnútorné choroby na II. internej klinike UPJŠ LF a UNLP… (13.02.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF… (25.01.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP… (25.01.2024)
 • Výberové konanie na obsadenie 3 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcie lektora na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice… (25.01.2024)

Študuj na UPJŠ