Prejsť na obsah

I. chirurgická klinika

1minút, 22sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Pedagogická charakteristika:

  • Výučba v doktorskom štúdiu všeobecného a zubného lekárstva, v slovenskom a anglickom jazyku.
  • Postgraduálne štúdium v odbore chirurgia
  • Špecializačné štúdium v odbore chirurgia a gastroenterologická chirurgia

Vedecko-výskumná charakteristika:

Kolektív I. chirurgickej kliniky svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava na výskum využitia kmeňových buniek a ich použitie v liečbe diabetes mellitus, v možnosti regenerácie pečene pri poškodení pečene a po rozsiahlych resekciách pečene, na podporu hojenia rán. Ďalšia výskumný zámer sleduje možnosti využitia nanotechnológii v chirurgii.

Pracovisko je tiež zamerané na štúdium biostimulácie hojenia rán laserovým žiarením na molekulovej, bunkovej a tkanivovej úrovni. Pracovisko zameriava svoj výskum na možnosti chirurgickej liečby onkologických ochorení gastrointestinálneho traktu, pečene a pankreasu.

I. chirurgická klinika sa venuje vzdelávaciemu programu v laparoskopickej chirurgii s využitím simulátora vo virtuálnej realite. Klinika je aj akreditovaným pracoviskom celoeurópskeho akreditovaného vzdelávacieho programu LSS (Laparascopic Surgical Skills), ako jedno zo 4 akreditovaných centier v Európe (Eindhoven, Lisabon, Trondheim, Košice).

Liečebno-preventívna charakteristika:

Kolektív I. chirurgickej kliniky svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava na výskum modalít chirurgickej liečby onkologických ochorení gastrointestinálneho traktu, pečene, pankreasu, štítnej žľazy, nadobličiek.

Časť kolektívu venuje pozornosť výskumu pokročilej miniinvazívnej chirurgii a transplantácii obličiek od živého (laparotomicky a laparoskopicky) aj mŕtveho darcu, multiorgánovým odberom.


Študuj na UPJŠ