Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 46sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice, Tel.: +421 55 235 4132, Tel./VoIP: +421 55 234 3414 kl. (*75) 4132
*keď sa volá z fakulty alebo UNLP


Prednosta:
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. Tel.: +421 55 235 4134 Tel./VoIP: +421 55 234 3284  
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD. Tel.: +421 55 235 4181 Tel./VoIP: +421 55 234 3285
ORCID iD icon

Sekretárka
Libuša Herichová Tel.:+421 235 4132 Tel./VoIP: +421 55 234 3414

Profesor:
prof. Dr. László Lajos Barkai, PhD. DSc. Tel.: +421 55 235 4132

Docenti:
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. Tel.: +421 55 235 4182 Tel./VoIP: +421 55 234 3283
MUDr. Gabriel Koľvek, PhD., univerzitný docent Tel.: +421 55 235 4135
doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH Tel.: +421 55 235 2478

Odborní asistenti:
MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
MUDr. Alžbeta Bánovčinová, PhD. Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Peter Krcho, PhD. Tel.: +421 55 235 4129 Tel./VoIP: +421 55 234 3429
MUDr. Kristína Kubejová, PhD. Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Veronika Kučeravá, PhD. Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Martin Mráz, PhD.  
MUDr. Miroslava Petrášová, PhD. Tel.: +421 55 235 4183, 2518  

Asistenti:
MUDr. Monika Berová (MD)

Lektori:
MUDr. Simona Drobňaková Tel.: +421 55 235 4183
MUDr. Marianna Fajdelová Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Nicolas Kardos Tel.: +421 55 235 4135
MUDr. Nina Kalinová Tel.: +421 55 235 4183
MUDr. Gabriela Kiss Tel.: +421 55 235 4183Študuj na UPJŠ