Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 46sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 235 4132, Tel./VoIP: +421 55 234 3414
kl. (*75) 4132, *keď sa volá z fakulty alebo UNLP English version
Prednosta:
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. Tel.: +421 55 235 4134 Tel./VoIP: +421 55 234 3284
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD. Tel.: +421 55 235 4181 Tel./VoIP: +421 55 234 3285
Sekretárka:
Libuša Herichová Tel.: +421 55 235 4132 Tel./VoIP: +421 55 234 3414
Profesor:
prof. Dr. László Lajos Barkai, PhD. DSc. Tel.: +421 55 235 4132
Docent:
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. Tel.: +421 55 235 4182 Tel./VoIP: +421 55 234 3283
Odborní asistenti:
MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
MUDr. Alžbeta Bánovčinová, PhD. (MD) Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Juraj Hedvig, PhD. Tel.: +421 55 235 4135
MUDr. Gabriel Koľvek, PhD. Tel.: +421 55 235 4135
MUDr. Peter Krcho, PhD. Tel.: +421 55 235 4129 Tel./VoIP: +421 55 234 3429
MUDr. Kristína Kubejová, PhD. Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Veronika Kučeravá, PhD. Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Martin Mráz, PhD.
MUDr. Miroslava Petrášová, PhD. Tel.: +421 55 235 4183, 2518
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH Tel.: +421 55 235 2478
Asistenti:
MUDr. Monika Berová (MD)
MUDr. Simona Drobňaková Tel.: +421 55 235 4183
MUDr. Marianna Fajdelová Tel.: +421 55 235 4129
MUDr. Nina Kalinová (MD)
MUDr. Nicolas Kardos Tel.: +421 55 235 4135
MUDr. Gabriela Kiss Tel.: +421 55 235 4183

Študuj na UPJŠ