Prejsť na obsah

História kliniky

0minút, 50sekúnd

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP bola zriadená k 1. 12. 2004. Prvým prednostom kliniky sa stal doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.

Potreba zriadenia tejto kliniky súvisí s Nariadením vlády č. 157/2002 Z. z., z 28. marca 2002, podľa ktorého fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia sa zaradila medzi základné špecializačné lekárske odbory. V úvode svojej činnosti sa klinika zameriavala na pregraduálnu výučbu v obore fyzioterapia, ošetrovateľstvo, postupne aj na vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku.

Významným medzníkom v činnosti kliniky bolo r. 2009 získanie akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR pre postgraduálne špecializačné vzdelávanie lekárov v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia s možnosťou získania atestácie a r. 2012 získanie akreditácie pre postgraduálne špecializačné vzdelávanie pre fyzioterapeutov v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch CNS.


Študuj na UPJŠ